דלתואיד אמצעי (Middle Deltoid)

חלק מדלתואיד

חלק משריר הדלתואיד. השריר כולו מרחיק את הכתף. לכל אחד מחלקיו יש תפקיד תנועתי נוסף.

תחל

  • החלק התחתון של ה-Acromion

אחז

  • Deltoid Tuberosity על ה- Humerus

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: