דלתואיד קדמי (Anterior Deltoid)

חלק מדלתואיד

חלק משריר הדלתואיד. השריר כולו מרחיק את הכתף. לכל אחד מחלקיו יש תפקיד תנועתי נוסף.

תחל

  • שליש לטרלי תחתון של השכמה

אחז

  • בליטת הדלתואיד (Deltoid Tuberosity) על עצם הזרוע (Humerus)

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: