דלתואיד (Deltoid)

שריר שטחי שעוטף את מפרק הכתף ומאפשר לבצע תנועת הרחקה בכתף. מחולק ל-3 חלקים: דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid), חלק אמצעי (Middle Deltoid) וחלק קדמי (Anterior Deltoid).
החלק האחורי של הדלתואיד מסייע בקירוב, רוטציה חיצונית ופשיטת כתף והחלק הקדמי מבצע כפיפת כתף.

חלקי השריר

תחל

  • החלק התחתון של השליש הלטרלי של עצם הבריח
  • החלק התחתון של האקרומיון (רום הכתף)
  • החלק התחתון של הקצה הלטרלי של קוץ השכמה

אחז

  • בליטת הדלתואיד (Deltoid Tuberosity) על עצם הזרוע (Humerus)

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: