דלתואיד (Deltoid)

שריר שטחי שעוטף את מפרק הכתף ומאפשר לבצע תנועת הרחקה בכתף. מחולק ל-3 חלקים: דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid), חלק אמצעי (Middle Deltoid) וחלק קדמי (Anterior Deltoid).
החלק האחורי של הדלתואיד מסייע בקירוב, רוטציה חיצונית ופשיטת כתף והחלק הקדמי מבצע כפיפת כתף.

חלקי השריר

תחל

  • החלק התחתון של השליש הלטרלי של עצם הבריח
  • החלק התחתון של האקרומיון
  • החלק התחתון של הצד הלטרלי של קוץ השכמה

אחז

  • Deltoid Tuberosity על ה- Humerus

תנועות

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: