קוראקוברכיאליס (Corracobrachialis)

הקוראקוברכיאליס הוא אחד מהשרירים המניעים את הזרוע. הוא שריר קטן שמסייע בכפיפה, קירוב וקירוב אופקי של הכתף. הוא מחבר את זיז מקור העורב (Coracoid) עם החלק המדיאלי האמצעי של הזרוע.

תחל

  • קצה בליטת מקור העורב (Corracoid process)

אחז

  • חלק מדיאלי קדמי של הזרוע (Humerus)

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: