השריר מקרב בוהן הרגל – אדאקטור הלוסיס (Adductor Hallucis)

שריר זה הנו בעל שני ראשים שנאחזים בפרק הפרוקסימלי של האצבע הראשונה. תפקידו לקרב את האגודל.

תחל

  • ראש אלכסוני - המפרקים המטא-תרסליים 2-4
  • ראש רוחבי - PL ו-DTL הפרוקסימליים של אצבעות 2-3

אחז

  • הפרק הפרוקסימלי של אצבע מס 1

תנועות

    תכנית אימונים

    שם:תאריך:
    מטרות:הערות: