השריר מרחיק האגודל הארוך (Abductor Pollicis Longus)

שיר אקסטרינסי לכף היד, מסייע בהרחקת האגודל.

תחל

  • רדיוס
  • אולנה

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי הראשון (של האגודל)

תנועות

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: