השריר מרחיק האגודל הקצר (Abductor Pollicis Brevis)

השריר מרחיק האגודל הקצר הוא שריר אינטרינסי לכף היד. הוא האמצעי מבין שלושת השרירים (יחד עם השריר מנגד של האגודל והשריר המרחיק הקצר של האגודל) שמתחילים ומסתיימים בבליטת ה-Thenar של האגודל. הוא מסייע עם בן זוגו הארוך בהרחקת האגודל.

תחל

  • בליטת כף היד (Thenar)

אחז

  • הפרק הפרוקסימלי של האגודל

תנועות

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: