סופינציה (Supination)

השרירים המשתתפים בתנועה

שריר הכַּפָּן - סופינאטור | 

שריר הכַּפָּן - סופינאטור (supinator)

הסופינאטור (השריר הַכַּפָּן - Musculus supinator) מחזיר את הראש הדיסטלי של עצם החישור (הרדיוס) שהיה מוצלב מעל האולנה בפרונציה, למצב שבו הוא מקביל אליה (סופינציה) - סיבוב כף היד כלפי מעלה.

תחל

  • עצם הזרוע (Humerus) ברצפת (גומץ) המרפק
  • עצם האמה (Ulna)

אחז

  • רדיוס
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: