כפיפה צדית (Side Flexion)

תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי

השרירים המשתתפים בתנועה

אינטראנסוורסארי | 

אינטראנסוורסארי (Intransversarii)

שריר האינטראנסוורסארי הוא אחד מחמשת השרירים המרכיבים את קבוצת השרירים העמוקים (Transversus Spinalis) של זוקפי הגב. הוא מחבר בין הזיזים הצדיים (transverse process) של כל שתי חוליות.

תחל

 • זיז אמצעי של חוליה

אחז

 • זיז אמצעי של חוליה סמוכה
להמשך הקריאה
שריר הסמי ספינאליס | 

שריר הסמי ספינאליס (Semi Spinalis)

שריר הסמי ספינאליס הוא אחד מחמשת השרירים המרכיבים את קבוצת השרירים העמוקים (Transversus Spinalis) של זוקפי הגב והשטחי ביותר מתוכם. הוא מחולק הוא מפוצל ל-3 מקטעים - של הראש (Capitis), של הצואר (Cervicis) ושל החזה (Thoracis). הוא מחבר בין זיז הצד של החוליה לזיזי האמצע של חוליה המרוחקת בין 4 ל-6 חוליות ממנה. הוא מתחיל בבסיס הגולגולת עד בצלע מס' 12

תחל

 • זיז צדי בחוליה

אחז

 • זיז אמצעי בחוליה המרוחקת ממנה בין 4 ל- 6 חוליות
להמשך הקריאה
המרובע של המותן | 

המרובע של המותן (‫‪Quadratus‬‬ ‫‪Lumborum‬‬)

השריר המרובע של המותן שייך לשרירי הבטן העמוקים בחלק האחורי של הבטן. הוא מקרב בין הצלע הנמוכה ביותר (מס' 12) אל עצם האיליום.
מסייע בכפיפה צדית. כאשר השריר מתכווץ בשני צדי הגוף מתבצעת פשיטה בחוליות.
במצב הרגיל השריר הזה מסייע לקיבוע וייצוב הגוף בזמן הרמת הגפה בצעידה.
חולשה בשריר זה או ליקוי בפעולתו גורם לנפילה של האגן בזמן התנועה - Pelvic Drop.
תרגילים לחיזוק שריר זה:
פלאנק צדי
עמידה על רגל אחת תוך הקפדה על החזקת האגן

תחל

 • איליום

אחז

 • חוליות L1 עד L5
 • צלע 12
להמשך הקריאה
שריר הבטן האלכסוני הפנימי (עמוק) | 

שריר הבטן האלכסוני הפנימי (עמוק) (Internal Abdominal Oblique)

שריר זה ממוקם בשכבה מתחת לשריר האלכסון החיצוני. כוון הסיבים שלו הפוך לכוון סיבי השריר העליון - מהצד למטה אל האמצע למעלה.
כאשר הוא מתכווץ בצד אחד יש רוטציה של הגו (כפיפה צדית) לכוון זה
כאשר הוא מתכווץ בשני הצדדים הוא מאפשר כפיפת גו וסיבוב אגן לאחור
שריר זה מחובר אל ה- Thoracic Lumbar Fascia

תחל

 • Thoraco-lumbar Fascia
 • עצם רכס האיליום Iliac Crest

אחז

 • מעטפת הרקטוס של הבטן
 • צלעות 10 - 12
להמשך הקריאה
שריר הבטן האלכסוני החיצוני (שטחי) | 

שריר הבטן האלכסוני החיצוני (שטחי) (External Abdominal Oblique)

שריר זה הוא קרוב ביותר לפני השטח מבין שרירי הבטן הצדיים.
כוון שרירי השריר הוא אלכסוני מהצד למעלה כלפי האמצע ולמטה.
שריר זה אינו מחובר באופן ישיר אל ה- Thoracic Lumbar Fascia
תפקידו המרכזי של השריר הוא עצירת תנועה - כווץ סטטי - ייצוב.
כווץ השריר בצד אחד מאפשר כפיפה ורוטציה לכוון הנגדי (כפיפות בטן באלכסון)
כווץ בשני הצדדים מאפשר כפיפת גו, כפיפה וסיבוב אגן לאחור.

תחל

 • חלק קדמי חצוני של צלעות 5-12

אחז

 • מעטפת הרקטוס של הבטן
 • רכס עצם האיליום (Iliac Crest)
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: