סיבוב החוצה של הכתף (Shoulder Lateral/External Rotation)

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

השרירים המשתתפים בתנועה

טרס מינור | 

טרס מינור (Teres Minor)

טרס מינור הוא אחד משרירי חגורת הכתפיים (rotator cuffs) וכמו שלושת השרירים האחרים בחגורת הכתפיים מהדק את ראש זרוע ההומרוס אל שקע ה-Glenoid Fossa במפרק ה-Gleno- Humeral (מפרק הכתף).
שריר זה מחבר בין החלק הקרוב לקודקוד התחתון של השכמה (Inferior Angle) אל זרוע ההומרוס וממוקם מתחת לשריר האינפראספינטוס. בגלל גודלו, המיקום והזווית שלו, הוא מייצר מומונט קטן יחסית ולכן הוא מתפקד בעיקר בייצוב המפרק. הוא מסייע בתנועה של סיבוב כלפי חוץ של הכתף.

מקור

  • חלקו האמצעי של הגבול הצדי של השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
אינפראספינטוס | 

אינפראספינטוס (Infraspinatus)

שריר האינפראספינטוס הוא אחד מהשריר חגורת הכתפיים ה- rotator cuffs. הוא ממוקם בחלק הפוסטריורי (אחורי) של השכמה בשקע שמתחת לקוץ השכמה (Spinus Scapulae). יחד עם שרירי ה-rotator cuff האחרים הוא מסייע בהידוק ראש הזרוע אל מכתש ה-glenoid fossa וייצוב מפרק הכתף.

מקור

  • השקע שמתחת לקוץ השכמה

אחז

  • החלק האחורי הפרוקסימלי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
דלתואיד | 

דלתואיד (Deltoid)

שריר שטחי שעוטף את מפרק הכתף ומאפשר לבצע תנועת הרחקה בכתף. מחולק ל-3 חלקים: דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid), חלק אמצעי (Middle Deltoid) וחלק קדמי (Anterior Deltoid).
החלק האחורי של הדלתואיד מסייע בקירוב, רוטציה חיצונית ופשיטת כתף והחלק הקדמי מבצע כפיפת כתף.

מקור

  • החלק התחתון של השליש הלטרלי של עצם הבריח
  • החלק התחתון של האקרומיון
  • החלק התחתון של הצד הלטרלי של קוץ השכמה

אחז

  • Deltoid Tuberosity על ה- Humerus
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: