סיבוב החוצה של הכתף (Shoulder Lateral/External Rotation)

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

השרירים המשתתפים בתנועה

טרס מינור | 

טרס מינור (Teres Minor)

טרס מינור הוא אחד משרירי חגורת הכתפיים (rotator cuffs) וכמו שלושת השרירים האחרים בחגורת הכתפיים מהדק את ראש זרוע ההומרוס אל שקע ה-Glenoid Fossa במפרק ה-Gleno- Humeral (מפרק הכתף).
שריר זה מחבר בין החלק הקרוב לקודקוד התחתון של השכמה (Inferior Angle) אל זרוע ההומרוס וממוקם מתחת לשריר האינפראספינטוס. בגלל גודלו, המיקום והזווית שלו, הוא מייצר מומונט קטן יחסית ולכן הוא מתפקד בעיקר בייצוב המפרק. הוא מסייע בתנועה של סיבוב כלפי חוץ של הכתף.

תחל

  • חלקו האמצעי של הגבול הצדי של השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
אינפראספינטוס | 

אינפראספינטוס (Infraspinatus)

שריר האינפראספינטוס הוא אחד מהשריר חגורת הכתפיים ה- rotator cuffs. הוא ממוקם בחלק הפוסטריורי (אחורי) של השכמה בשקע שמתחת לקוץ השכמה (Spinus Scapulae). יחד עם שרירי ה-rotator cuff האחרים הוא מסייע בהידוק ראש הזרוע אל מכתש ה-glenoid fossa וייצוב מפרק הכתף.

תחל

  • השקע שמתחת לקוץ השכמה

אחז

  • החלק האחורי הפרוקסימלי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
דלתואיד | 

דלתואיד (Deltoid)

שריר שטחי שעוטף את מפרק הכתף ומאפשר לבצע תנועת הרחקה בכתף. מחולק ל-3 חלקים: דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid), חלק אמצעי (Middle Deltoid) וחלק קדמי (Anterior Deltoid).
החלק האחורי של הדלתואיד מסייע בקירוב, רוטציה חיצונית ופשיטת כתף והחלק הקדמי מבצע כפיפת כתף.

תחל

  • החלק התחתון של השליש הלטרלי של עצם הבריח
  • החלק התחתון של האקרומיון (רום הכתף)
  • החלק התחתון של הקצה הלטרלי של קוץ השכמה

אחז

  • בליטת הדלתואיד (Deltoid Tuberosity) על עצם הזרוע (Humerus)
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: