הרחקה אופקית של הכתף (Shoulder Horizontal Abduction)

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

השרירים המשתתפים בתנועה

דלתואיד אחורי | 

דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid)

חלק משריר הדלתואיד. השריר כולו מרחיק את הכתף. לכל אחד מחלקיו יש תפקיד תנועתי נוסף.

מקור

  • חלק תחתון של קוץ השכמה

אחז

  • Deltoid Tuberosity על ה- Humerus
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: