הרחקה אופקית של הכתף (Shoulder Horizontal Abduction)

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

השרירים המשתתפים בתנועה

דלתואיד אחורי | 

דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid)

חלק משריר הדלתואיד. השריר כולו מרחיק את הכתף. לכל אחד מחלקיו יש תפקיד תנועתי נוסף.

תחל

  • הקצה התחתון של קוץ השכמה

אחז

  • בליטת הדלתואיד (Deltoid Tuberosity) על עצם הזרוע (Humerus)
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: