כפיפת כתף (Shoulder Flexion)

תנועה זאת מבוצעת במישור החצי

השרירים המשתתפים בתנועה

הדו ראשי של הזרוע - בייספס ברכיאליס | 

הדו ראשי של הזרוע - בייספס ברכיאליס (Biceps)

שריר זה הוא הקרוב ביותר לפני השטח מקבוצת שריר היד הקדמית. הוא בעל שני ראשים - ארוך וקצר. פעיל בזמן כיפוף הכתף בסופינציה. במצב של פרונציה הוא אינו מתכווץ כתוצאה מהפיתול שלו מעל הזרוע.
שריר זה הוא דו מפרקי ומסייע גם בכפיפת כתף. הראש הארוך, המדיאלי שלו, מתחיל בבליטת מקור העורב. הראש הקצר מתחיל בגלנואיד. הוא נאחז בחלק הפרוקסימלי של עצם הרדיוס.

תחל

  • ראש ארוך - דו מפרקי - קצה בליטת מקור העורב - Corracoid process
  • ראש קצר - החלק העליון של ה-Glenoid Fossa

אחז

  • Radial Tuberosity
להמשך הקריאה
קוראקוברכיאליס | 

קוראקוברכיאליס (Corracobrachialis)

הקוראקוברכיאליס הוא אחד מהשרירים המניעים את הזרוע. הוא שריר קטן שמסייע בכפיפה, קירוב וקירוב אופקי של הכתף. הוא מחבר את זיז מקור העורב (Coracoid) עם החלק המדיאלי האמצעי של הזרוע.

תחל

  • קצה בליטת מקור העורב (Corracoid process)

אחז

  • חלק מדיאלי קדמי של הזרוע (Humerus)
להמשך הקריאה
שריר החזה הגדול - פקטורליס מייגו'ר - החלק העליון | 

שריר החזה הגדול - פקטורליס מייגו'ר - החלק העליון (Upper Pectoralis Major)

החלק העליון של שריר החזה העליון - השריר היותר קרוב לפני השטח מבין שרירי החזה. מכסה את שריר החזה הקטן - Pectoralis Minor. מתחיל בעצם הבריח, מבצע תנועת קירוב אופקי יחד עם החלק התחתון של השריר ומסייע בכפיפת כתף.

תחל

  • שני השלישים המדיאליים התחתונים של ה-clavicula

אחז

  • חלק עליון פרוקסימלי של ה- Humerus
להמשך הקריאה
דלתואיד קדמי | 

דלתואיד קדמי (Anterior Deltoid)

חלק משריר הדלתואיד. השריר כולו מרחיק את הכתף. לכל אחד מחלקיו יש תפקיד תנועתי נוסף.

תחל

  • שליש לטרלי תחתון של השכמה

אחז

  • בליטת הדלתואיד (Deltoid Tuberosity) על עצם הזרוע (Humerus)
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: