הרחקת כתף (Shoulder Abduction)

תנועה זאת מבוצעת במישור הקדמי קורונלי

השרירים המשתתפים בתנועה

סופראספינטוס | 

סופראספינטוס (Supraspinatus)

אחד משרירי חגורת הכתפיים - Rotator cuffs המהדקים את ראש הזרוע (humerus) אל מכתש ה- Glenoid Fossa במפרק הכתף.
שריר זה ממוקם בחלק הפוסטריורי (אחרוי)של השכמה, מעל הקוץ השכמתי (Spinus Scapulae). הוא מסייע בתחילת התנועה של הרחקת הכתף (עד זווית של בערך 30 מעלות).

תחל

  • השקע שמעל קוץ השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
דלתואיד | 

דלתואיד (Deltoid)

שריר שטחי שעוטף את מפרק הכתף ומאפשר לבצע תנועת הרחקה בכתף. מחולק ל-3 חלקים: דלתואיד אחורי (Posterior Deltoid), חלק אמצעי (Middle Deltoid) וחלק קדמי (Anterior Deltoid).
החלק האחורי של הדלתואיד מסייע בקירוב, רוטציה חיצונית ופשיטת כתף והחלק הקדמי מבצע כפיפת כתף.

תחל

  • החלק התחתון של השליש הלטרלי של עצם הבריח
  • החלק התחתון של האקרומיון (רום הכתף)
  • החלק התחתון של הקצה הלטרלי של קוץ השכמה

אחז

  • בליטת הדלתואיד (Deltoid Tuberosity) על עצם הזרוע (Humerus)
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: