ייצוב הכתף (Rotator Cuff)

שרירי קבוצה זאת חובקים את כל מפרק הכתף ומחזיקים את ראש הזרוע (Humerus) מקובע במקומו בתוך מכתש הכתף (ה-glenoid fossa). לפי זוית היישום שלהם (קרובה ל-0) ניתן לשער שהתפקיד הראשי שלהם הוא קודם כל לייצב את מפרק הכתף.
מבנה מפרק הכתף מאפשר חפש תנועה מאד גדול של ראש ההומרוס בתוך הגלנואיד. מטרת שרירים אלו היא לעטוף את שני חלקי המפרק ביחד כדי להבטיח את הפעולה התקינה שלו בלי לפגוע בטווח התנועה הרחב שלו.

השרירים המשתתפים בתנועה

סבסקפולריס | 

סבסקפולריס (Subscapularis)

שריר הסבסקפולריס הוא אחד משרירי חגורת הכתף (rotator cuffs). הוא ממוקם על החלק האנטריורי (קדמי) של השכמה, בשכבה מעל השכמה ומתחת לצלעות. הוא נאחז בחלק הקדמי של ראש ההומרוס ומסייע ברוטציה פנימית של הכתף.

תחל

  • השקע התת סקפולרי - החלק הקדמי תחתון של השכמה

אחז

  • החלק האחורי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
טרס מינור | 

טרס מינור (Teres Minor)

טרס מינור הוא אחד משרירי חגורת הכתפיים (rotator cuffs) וכמו שלושת השרירים האחרים בחגורת הכתפיים מהדק את ראש זרוע ההומרוס אל שקע ה-Glenoid Fossa במפרק ה-Gleno- Humeral (מפרק הכתף).
שריר זה מחבר בין החלק הקרוב לקודקוד התחתון של השכמה (Inferior Angle) אל זרוע ההומרוס וממוקם מתחת לשריר האינפראספינטוס. בגלל גודלו, המיקום והזווית שלו, הוא מייצר מומונט קטן יחסית ולכן הוא מתפקד בעיקר בייצוב המפרק. הוא מסייע בתנועה של סיבוב כלפי חוץ של הכתף.

תחל

  • חלקו האמצעי של הגבול הצדי של השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
אינפראספינטוס | 

אינפראספינטוס (Infraspinatus)

שריר האינפראספינטוס הוא אחד מהשריר חגורת הכתפיים ה- rotator cuffs. הוא ממוקם בחלק הפוסטריורי (אחורי) של השכמה בשקע שמתחת לקוץ השכמה (Spinus Scapulae). יחד עם שרירי ה-rotator cuff האחרים הוא מסייע בהידוק ראש הזרוע אל מכתש ה-glenoid fossa וייצוב מפרק הכתף.

תחל

  • השקע שמתחת לקוץ השכמה

אחז

  • החלק האחורי הפרוקסימלי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה
סופראספינטוס | 

סופראספינטוס (Supraspinatus)

אחד משרירי חגורת הכתפיים - Rotator cuffs המהדקים את ראש הזרוע (humerus) אל מכתש ה- Glenoid Fossa במפרק הכתף.
שריר זה ממוקם בחלק הפוסטריורי (אחרוי)של השכמה, מעל הקוץ השכמתי (Spinus Scapulae). הוא מסייע בתחילת התנועה של הרחקת הכתף (עד זווית של בערך 30 מעלות).

תחל

  • השקע שמעל קוץ השכמה

אחז

  • החלקה האחורי של ה-Humerus Tuberosity
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: