כפיפה כפית של כף היד (Palmar Flexion)

השרירים המשתתפים בתנועה

שריר כף-היד הארוך | 

שריר כף-היד הארוך (Palmaris Longus)

שריר כף היד הארוך (Palmaris Longus) הוא שריר שטחי שנמצא בשכבה מעל כופפי הכף הרדיאלי והאולנארי ומסייע לכפיפה של כף היד. הוא ניתן לאבחון באמצעות מישוש.
הוא מתחיל באפיקונדייל המדיאלי ונאחז בפרקים המטא-קרפליים בכף היד - שריר דו מפרקי

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי

אחז

  • המפרקים המטה-קרפליים בכף היד
להמשך הקריאה
השריר כופף שורש היד הגומדי (אולנארי) | 

השריר כופף שורש היד הגומדי (אולנארי) (Flexor Carpi Radiali)

השריר כופף שורש כף היד הגומדי הוא שריר דו-מפרקי עמוק ומסייע בכפיפה כפית (Palmar Flexion). שריר זה מתחיל באותה נקודה כמו כופף שורש כף היד החישורי (רדיאלי), אבל נאחז בחלק יותר מדיאלי של מפרק שורש כף היד לאורך עצם האולנה

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי של עצם הזרוע (Humerus)

אחז

  • המפרקים הקרפליים 4 ו-5
להמשך הקריאה
השריר כופף שורש היד החישורי (רדיאלי) | 

השריר כופף שורש היד החישורי (רדיאלי) (Flexor Carpi Radiali)

השריר כופף שורש כף היד החישורי הוא שריר דו-מפרקי עמוק ומסייע בכפיפה כפית (Palmar Flexion). שריר זה מתחיל באותה נקודה כמו כופף שורש כף היד הגומדי (אולנארי), אבל נאחז בחלק היותר לטרלי של כף היד לכן הוא יותר לטראלי ונמשך לאורך עצם הרדיוס

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי של עצם הזרוע (Humerus)

אחז

  • המפרק המטה-קרפלי השני
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: