סיבוב כלפי חוץ של הצואר (Neck External/Lateral Rotation)

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

השרירים המשתתפים בתנועה

השריר הישר הקטן האחורי של הראש | 

השריר הישר הקטן האחורי של הראש (Rectus Capitis Posterior Minor)

משמש יחד עם השריר הישר הגדול האחורי של הראש לייצוב וכוונן עדין של תנועות הצואר.

תחל

  • חוליה C2

אחז

  • בסיס הגולגולת
להמשך הקריאה
השריר הישר הגדול האחורי של הראש | 

השריר הישר הגדול האחורי של הראש (Rectus Capitis Posterior Major)

משמש יחד עם השריר הישר הקטן האחורי של הראש לייצוב וכוונן עדין של תנועות הצואר. השריר היחידי שמאפשר סיבוב של החוליות הצואריות C1 ו - C2

תחל

  • חוליה C2

אחז

  • בסיס הגולגולת
להמשך הקריאה
שריר האספלנית של הראש | 

שריר האספלנית של הראש (Splenius Capitis)

שריר זה מחבר בין חוליות הצואר לבסיס הגולגולת. מכיון שהוא רחב ודק, הוא מזכיר בצורתו אספלנית/תחבושת (Splenius).
בהפעלה דו צדדית - זקיפת ראש
בהפעלה חד צדדית - רוטציה חיצונית או כפיפה לאותו צד.

תחל

  • חוליות T3 - C7

אחז

  • גולגולת
להמשך הקריאה
שריר האספלנית של הצואר | 

שריר האספלנית של הצואר (Splenius Cervicis)

שריר רחב ודק יחסית ולכן מזכיר בצורתו תחבושת (Splenius). גם התחל וגם האחז של השריר נמצאים על עמוד השדרה. למרות שהוא אינו מתחבר ישירות לגולגולת אפשר להגיד שהוא מאפשר זקיפת הראש, מכיון שהוא מתחבר לחוליה C1 שקשורה במפרק סיבי ללא תנועה אל הגולגולת ולכן כווץ השריר משפיע באופן ישיר על זוית הראש. השריר מבצע פשיטה של הצואר.
בהפעלה דו צדדית - זקיפת ראש ופשיטה של הצואר
בהפעלה חד צדדית - רוטציה חיצונית או כפיפה לאותו צד.
שריר זה אינפריורי ועמוק יותר משריר ה- Splenius Capitis.

תחל

  • חוליות T3 - T6

אחז

  • חוליות C1 - C3
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: