קירוב אופקי של הירך

השרירים המשתתפים בתנועה

מקרבי הירך | 

מקרבי הירך (Adductor muscles of the hip)

קבוצה של 5 שרירים שתפקידם הוא לקרב את הירך.

תחל

  • פוביס
  • אישיום
  • המפרק האישיו פוביק
  • המפרק האיליו-פוביק

אחז

  • עצם הירך (Femur)
  • רגל האווז Pes Anserinus
  • עצם השוקה
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: