הרחקה אופקית בירך (Hip Horizontal Abduction)

תנועה זאת מבוצעת במישור האופקי טראנסוורסאלי

השרירים המשתתפים בתנועה

השריר הסותם החיצוני - אובטונאטור אקסטרנוס | 

השריר הסותם החיצוני - אובטונאטור אקסטרנוס (Obtunator Externus)

השריר הסותם החיצוני ממוקם יחד עם השריר הסותם הפנימי בין שני שרירי התאומים בירך. הוא מכסה את ה-Obtunator Foramen הפתח בעצם האגן.
זהו השריר השטחי מבין שני השרירי הסותמים בירך. בנוסף לרוטציה חיצונית, הוא מבצע יחד עם שרירי התאומים גם הרחקה אופקית בירך.

מקור

  • עצם האישיום Ischium

אחז

  • עצם הירך - Femur
להמשך הקריאה
השריר הסותם הפנימי - אובטונאטור אינטרנוס | 

השריר הסותם הפנימי - אובטונאטור אינטרנוס (Obtunator Internus)

השריר הסותם הפנימי ממוקם יחד עם השריר הסותם החיצוני בין שני שרירי התאומים בירך. הוא מכסה את ה-Obtunator Foramen - הפתח בעצם האגן.
זהו השריר העמוק מבין שני השרירי הסותמים בירך. בנוסף לרוטציה חיצונית, הוא מבצע יחד עם שרירי התאומים גם הרחקה אופקית בירך.

מקור

  • עצם האישיום Ischium

אחז

  • עצם הירך - Femur
להמשך הקריאה
שריר התאומים העליון - גמלוס סופריור | 

שריר התאומים העליון - גמלוס סופריור (Gemellus Superior)

שריר התאומים העליון שייך לשרירים המבצעים רוטציה חיצונית בירך. אין להתבלבל עם שריר הסובך - גסטרוקנמיוס, בחלקה האחורי של השוק, שבארץ מתייחסים אליו כאל "התאומים".
זהו השריר העליון מבין שני שרירי התאומים בירך. בנוסף לרוטציה חיצונית, הוא מבצע יחד עם שריר התאומים התחתון והשרירים הסותמים גם הרחקה אופקית בירך.

מקור

  • עצם האישיום Ischium

אחז

  • עצם הירך Femur
להמשך הקריאה
שריר התאומים התחתון - גמלוס אינפריור | 

שריר התאומים התחתון - גמלוס אינפריור (Gemellus Inferior)

שריר התאומים התחתון שייך לשרירים המבצעים רוטציה חיצונית בירך. אין להתבלבל עם שריר הסובך - גסטרוקנמיוס, בחלקה האחורי של השוק, שבארץ מתייחסים אליו כאל "התאומים".
זהו השריר התחתון מבין שני שרירי התאומים בירך. בנוסף לרוטציה חיצונית, הוא מבצע יחד עם שריר התאומים העליון והשרירים הסותמים גם הרחקה אופקית בירך.

מקור

  • עצם אישיום Ischium

אחז

  • עצם הירך Femur
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: