כפיפה גבית של כף היד (Dorsi Flexion of the Hand)

השרירים המשתתפים בתנועה

השריר פושט שורש כף היד הגומדי (אולנארי) | 

השריר פושט שורש כף היד הגומדי (אולנארי) (Extensor carpi ulnaris)

שריר פושט שורש כף היד האולנארי הוא שריר דו ראשי ודו מפרקי. הוא מסייע לפשיטה גבית של מפרק שורש כף היד.

תחל

  • ראש 1 - החלק העליון של האפיקונדייל הלטראלי
  • ראש 2 - החלק העליון של עצם האולנה

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי החמישי
להמשך הקריאה
שריר פושט שורש היד החישורי (רדיאלי) הקצר | 

שריר פושט שורש היד החישורי (רדיאלי) הקצר (Extensor Carpi Radialis Longus)

שריר זה הוא דו מפרקי, ומחבר בין האפיקונדייל הלטראלי ובין הפרקים המטא-קרפליים. נמצא מדיאלית לשריר פושט שורש כף היד הרדיאלי הארוך

תחל

  • האפיקונדייל הלטראלי בעצם הזרוע

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי השלישי
להמשך הקריאה
שריר פושט שורש היד החישורי (רדיאלי) הארוך | 

שריר פושט שורש היד החישורי (רדיאלי) הארוך (Extensor Carpi Radialis Longus)

שריר זה הוא דו מפרקי, ומחבר בין האפיקונדייל הלטראלי ובין הפרקים המטא-קרפליים. נמצא לטראלית לשריר פושט שורש כף היד הרדיאלי הקצר

תחל

  • מעל האפיקונדייל הלטראלי בעצם הזרוע

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי השני
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: