פשיטת אצבעות בכף הרגל (Foot Finger Extension)

השרירים המשתתפים בתנועה

פושט אצבעות כף הרגל הארוך - אקסטנסור דיגיטורום לונגוס | 

פושט אצבעות כף הרגל הארוך - אקסטנסור דיגיטורום לונגוס (Extensor Digitorum Longus)

תחל

  • עצם השוקה - Tibia
  • עצם השוקית - Fibula

אחז

  • פרקים אמצעיים של אצבעות 2-5
  • פרקים דיסטליים של אצבעות 2-5
להמשך הקריאה
השריר פושט אצבעות כף הרגל - פלקסור דיגיטורום לונגוס | 

השריר פושט אצבעות כף הרגל - פלקסור דיגיטורום לונגוס (Flexor Digitorum Longus)

הפלקסור דיגיטורום לונגוס הוא השריר הכופף של אצבעות 2 עד 5 של הרגל. מסייע גם בכפיפה כפית. זהו שריר אקסטרינסי לכף הרגל.

תחל

אחז

להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: