פשיטת אצבעות בכף הרגל (Foot Finger Extension)

השרירים המשתתפים בתנועה

פושט אצבעות כף הרגל הארוך - אקסטנסור דיגיטורום לונגוס | 

פושט אצבעות כף הרגל הארוך - אקסטנסור דיגיטורום לונגוס (Extensor Digitorum Longus)

מקור

  • עצם השוקה - Tibia
  • עצם השוקית - Fibula

אחז

  • פרקים אמצעיים של אצבעות 2-5
  • פרקים דיסטליים של אצבעות 2-5
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: