הרחקת אצבעות (Finger Abduction)

השרירים המשתתפים בתנועה

השריר המרחיק של הזרת | 

השריר המרחיק של הזרת (Abductor Digiti Minimi)

השריר המרחיק של הזרת הוא שריר שטחי לכופף הזרת וממוקם צדית אליו על בלוטת תת כף היד.

תחל

אחז

להמשך הקריאה
השריר מרחיק האגודל הקצר | 

השריר מרחיק האגודל הקצר (Abductor Pollicis Brevis)

השריר מרחיק האגודל הקצר הוא שריר אינטרינסי לכף היד. הוא האמצעי מבין שלושת השרירים (יחד עם השריר מנגד של האגודל והשריר המרחיק הקצר של האגודל) שמתחילים ומסתיימים בבליטת ה-Thenar של האגודל. הוא מסייע עם בן זוגו הארוך בהרחקת האגודל.

תחל

  • בליטת כף היד (Thenar)

אחז

  • הפרק הפרוקסימלי של האגודל
להמשך הקריאה
השריר מרחיק האגודל הארוך | 

השריר מרחיק האגודל הארוך (Abductor Pollicis Longus)

שיר אקסטרינסי לכף היד, מסייע בהרחקת האגודל.

תחל

  • רדיוס
  • אולנה

אחז

  • המפרק המטא-קרפלי הראשון (של האגודל)
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: