כפיפת מרפק (Elbow Flexion)

תנועה זאת מבוצעת במישור החצי

השרירים המשתתפים בתנועה

השריר כופף האצבעות השטחי | 

השריר כופף האצבעות השטחי (Flexor Digitorum Superficialis)

השריר כופף האצבעות השטחי הוא שריר אקסטרינסי שממוקם שכבה מעלה השריר כופף האצבעות העמוק, ומכסה את רוב השטח שלו. הוא מתחיל מהאפיקונדיאל של ההומרוס, ומסתיים על הפרקים המדיאליים של אצבעות 2 - 5 (כלומר מכסה מעט פחות מבן הזוג העמוק יותר שלו). מכיון שהוא מתחיל בעצם הזרוע הוא נותן סיוע קל גם בכפיפת המרפק.

תחל

  • האפיקונדייל המדיאלי של ההומרוס

אחז

  • פרקי האצבעות המדיאליים 2-5
להמשך הקריאה
ברכיורדיאליס | 

ברכיורדיאליס (Brachioradialis)

שריר הברכיורדיאליס מחבר בין החלק הדיסטלי הקרוב למרפק של עצם הזרוע לבין החלק הדיסטלי של עצם הרדיוס. הוא מסייע בכפיפת המרפק יחד עם הדו ראשי של הזרוע והברכיאליס. במצב סופינציה הברכיורדיאליס אינו פעיל.

תחל

  • החלק הדיסטלי של ה-Humerus

אחז

  • קורונואיד ו-Tuberosity of Ulna
להמשך הקריאה
הדו ראשי של הזרוע - בייספס ברכיאליס | 

הדו ראשי של הזרוע - בייספס ברכיאליס (Biceps)

שריר זה הוא הקרוב ביותר לפני השטח מקבוצת שריר היד הקדמית. הוא בעל שני ראשים - ארוך וקצר. פעיל בזמן כיפוף הכתף בסופינציה. במצב של פרונציה הוא אינו מתכווץ כתוצאה מהפיתול שלו מעל הזרוע.
שריר זה הוא דו מפרקי ומסייע גם בכפיפת כתף. הראש הארוך, המדיאלי שלו, מתחיל בבליטת מקור העורב. הראש הקצר מתחיל בגלנואיד. הוא נאחז בחלק הפרוקסימלי של עצם הרדיוס.

תחל

  • ראש ארוך - דו מפרקי - קצה בליטת מקור העורב - Corracoid process
  • ראש קצר - החלק העליון של ה-Glenoid Fossa

אחז

  • Radial Tuberosity
להמשך הקריאה
ברכיאליס | 

ברכיאליס (Brachialis)

הברכיאליס הוא אחד מ-3 השרירים המסייעים בכפיפת המרפק. שריר זה פעיל במצב של פרונציה באמה והוא המבצע העיקרי של התנועה במצב זה. הוא מתחיל בחלק האמצעי קדמי של עצם הזרוע (humerus) ונאחז על ה-Ulna באמה - קרוב למרפק. הוא הוא ממוקם שכבה אחת בעומק מתחת לשריר הדו-ראשי. אף על פי כן הוא ניתן לאבחנה במישוש במצב של פרונציה, כאשר השריר הדו ראשי לא מכווץ. המיקום שלו יותר פרוקסימלי ביחד למיקום הברכיורדיאליס, ובניגוד לאחרון, הוא נמצא ברובו על שריר הזרוע.

תחל

  • חלק לטרלי דיסטלי של ה-Humerus

אחז

  • עצם ה-Ulna בחלק הפרוקסימלי הקרוב למרפק
להמשך הקריאה

תרגילים מתאימים

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: