אופקי (הוריזונטלי)

מישור זה מייצג תנועה סיבובית שניתן להבחין בה במבט מלמעלה.

בעמוד השדרה: תנועה סיבובית בעמוד השדרה - Spinal rotation

בגפיים:

הרחקה אופקית (Horizontal Abduction) - יציאה מהמנח האנטומי

קירוב אופקי - (Horizontal Adduction) - חזרה למנח האנטומי

סיבוב פנימה והחוצה (Internal/ External Rotation)

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: