סגיטאלי (חיצי)

מישור זה מייצג תנועה אחורה וקדימה. ניתן להבחין בתנועה במבט מהצד.

ביציאה מהמנח אנטומי:

תנועת כפיפה Flexion

בחזרה למנח האנטומי:

תנועת פשיטה Extension

כאשר תנועת הפשיטה מאפשרת למפרק טווח תנועה מעבר למצב שלו במנח האנטומי, המפרק מגיע לפשיטת-יתר - Hyper extension, למשל - במפרק הכתף (הזרוע פשוטה לאחור מעבר למנח האנטומי), או בעמוד השדרה ("גשר"). במפרקים אחרים, כמו במרפק או בברך, פשיטת היתר היא מצב פתולוגי.

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: