קדמי קורונאלי

מישור זה מייצג תנועות שניתן להבחין בהן במבט מלפנים או מאחור:

בעמוד השדרה - כפיפה צידית (Side Flexion)

בגפיים - הרחקה (Abduction) - יציאה מהמנח האנטומי, וקירוב (Adduction) בחזרה למנח האנטומי

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: