[ajax_load_more id="almid" container_type="div" post_type="excercise"]

תרגילים

עמוד זה כולל את רשימת כל התרגילים באתר.
הרשימה מתעדכנת כל הזמן, ואנחנו מקפידים להוסיף תרגילים בשוטף, לכן מומלץ לבקר בדף זה לעתים תכופות!

איך משתמשים בדף:
לחיצה על כפתור המיון בצד ימין פותחת תפריט שמאפשר לסנן את התרגילים בדף לפי קבוצות שרירים, עזרי אימון ומספר המפרקים (מבודד/מורכב).
לחיצה נוספת על הכפתור סוגרת את תפריט המיון.

לחיצה על התרגיל הרצוי מובילה אל דף התרגיל ולפרטים נוספים אודות התרגיל.

רגליים

מבודדים

מורכבים

גב

מבודדים

מורכבים

חזה

מבודדים

מורכבים

כתף

מבודדים

מורכבים

יד קדמית

מבודדים

מורכבים

יד אחורית

מבודדים

מורכבים

שכמה

מבודדים

שרירי ליבה

מבודדים

מורכבים

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: