פלאנק צדי ברצועות תליה (Suspender Side Bridge)

תרגיל פלאנק עבור שרירי ליבה כנגד רצועות

בפלאנק צדי ברצועות תלייה מתבצע כווץ אקצנטרי וקונצנטרי במקביל. ניתן לבצע בכווץ סטטי או דינמי (ניעות). נועד לחיזוק אלכסוני הבטן. הרצועות מגבירות את חוסר היציבות ומחייבות עבודה מאומצת של ייצוב ושווי משקל, ובכך מגבירים את רמת הקושי של התרגיל.

השרירים הפעילים בתרגיל

רוצה לרכוש רצועות תליה? (האתר יקבל עמלה מאמזון)

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: