בישיבה בשיפוע פשיטת מרפקים במכונת סמית (Smith Incline Arm Extension)

תרגיל עבור יד אחורית כנגד מכונת סמית

דרגת קושי: נמוכה

העבודה מול המסילה של מכונת הסמית יוצרת אילוץ של המסלול התנועתי ויכולה לגרום לרוטציה פנימית בכתף. הישיבה בשיפוע מקטינה את הרוטציה הפנימית בכתף.

השרירים הפעילים בתרגיל

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: