בטן סטטית – פלאנק צדי (Side Bridge)

תרגיל פלאנק עבור שרירי ליבה כנגד משקל גוף

במצב זה מתבצע כווץ אקצנטרי וקונצנטרי במקביל. ניתן לבצע בכווץ סטטי או דינמי (ניעות). נועד לחיזוק אלכסוני הבטן. להגברת ההתנגדות ניתן להניח ולהחזיק משקולת על המותן.

השרירים הפעילים בתרגיל

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: