פיתול אלכסוני במכונה ייעודית (Lever Seated Waist Twist)

בפיתול לצד אחד, יעבדו האלכסוני הפנימי של אותו צד, והאלכסוני החיצוני בצד הנגדי לפיתול.
בתרגיל זה מופעלים כוחות סחיטה על החוליות ויש לקחת זאת בחשבון בעיקר בעבודה עם אנשים מבוגרים או אנשים עם בעיות גב.
תרגיל זה נוח לביצוע יחסית לאנשים בעלי עודף משקל (בעיקר שומן בטני) או אנשים מבוגרים.

השרירים הפעילים בתרגיל

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: