בעמידה מתיחה להאמסטרינגס עם גליל (Hamstring Stretch on Foam Roller)

תרגיל עבור רגליים כנגד משקל גוף

מבצעים תרגיל בוקר טוב, כאשר הידיים מאחורי הגב, מצמידות גליל אל השקע בגב.
בתנוחה זאת הגב נמצא במצב נייטרלי, ואין כמעט אפשרות לבצע כיפוף בחוליות, ולכן זה תרגיל מומלץ להקניית הרגלי תנועה נכונים לביצוע תנועה סיבובית במפרק הירך (Hinge)

השרירים הפעילים בתרגיל

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: