סיבובי כתף עם כדור פיזיו (Straight Arm Shoulder Circles With Ball)

תרגיל עבור כתף

דרגת קושי: נמוכה

בעמידה, היד פשוטה לפנים ומגלגלת כדור פיזיו כנגד הקיר. מספר סיבובים עם כוון השעון ומספר סיבובים כנגד כוון השעון

השרירים הפעילים בתרגיל

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: