שפיפה – סקוואט כנגד מוט (Bar Squat)

תרגיל זה מבוצע כנגד מוט המונח על הכתפיים. מיקום המוט על הכתף משפיע על תוצאת התרגיל. ככל שהמוט מונח נמוך יותר (Low bar) הגו יהיה יותר נטוי לפנים כדי שמרכז הכובד יישאר בתוך שטח הבסיס, ולכן זרוע המשא תהיה יותר גדולה על עמוד השדרה. במצב זה זוקפי הגב יהיו יותר פעילים, פושטי הירך (Hamstrings) יהיו יותר ארוכים  והרקטוס פמוריס של הארבע-ראשי יהיה יותר מקוצר.

רוצה לרכוש מוט? (האתר יקבל עמלה מאמזון)

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: