עדכון המלצות ארגון הבריאות העולמי לגבי פעילות גופנית

ההמלצות המעודכנות של ארגון הבריאות העולמי (WHO) לשנת 2020 לגבי פעילות גופנית בריאותית, המבוססות על תוצאות מחקרים שהתבצעו בעשור החולף.

תכנית אימונים

שם: תאריך:
מטרות: הערות: