כף היד

הנעת כף היד מבוססת על שרירים פנימיים (אינטרינסיים) לכף היד, וכאלה שמקורם חיצוני (אקסטרינסיי) לכף היד. הם יכולים להתחיל באמה או בזרוע. בגדול מדובר בזוגות שרירים, שאחד פנימי (Longus) ואחד חיצוני (longus), אך זה לא חוק גורף ויש לבחון באופן פרטני כל שריר.

תכנית אימונים

שם:תאריך:
מטרות:הערות: